Thiết bị bơm hút dầu thải

mỗi trang
Đầu hút dầu thải Raasm Call

Đầu hút dầu thải Raasm

Đầu hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu nhớt từ động cơ ô tô máy móc thiết bị ra ngoài để thay dầu mới, sản phẩm chuyên dụng dùng trong garage ô tô

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 43024 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 43024

Bơm hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu nhớt từ động cơ ô tô máy móc thiết bị ra ngoài để thay dầu mới, sản phẩm chuyên dụng dùng trong garage ô tô

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 42115 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 42115

Bơm hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu nhớt từ động cơ ô tô máy móc thiết bị ra ngoài để thay dầu mới, sản phẩm chuyên dụng dùng trong garage ô tô

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 42116 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 42116

Bơm hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu nhớt từ động cơ ô tô máy móc thiết bị ra ngoài để thay dầu mới, sản phẩm chuyên dụng dùng trong garage ô tô

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 43114 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 43114

Bơm hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu nhớt từ động cơ ô tô máy móc thiết bị ra ngoài để thay dầu mới, sản phẩm chuyên dụng dùng trong garage ô tô

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 43115 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 43115

Bơm hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu nhớt từ động cơ ô tô máy móc thiết bị ra ngoài để thay dầu mới, sản phẩm chuyên dụng dùng trong garage ô tô

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 44115 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 44115

Bơm hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu nhớt từ động cơ ô tô máy móc thiết bị ra ngoài để thay dầu mới, sản phẩm chuyên dụng dùng trong garage ô tô

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 44116 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 44116

Bơm hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu nhớt từ động cơ ô tô máy móc thiết bị ra ngoài để thay dầu mới, sản phẩm chuyên dụng dùng trong garage ô tô

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 46115 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 46115

Bơm hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu nhớt từ động cơ ô tô máy móc thiết bị ra ngoài để thay dầu mới, sản phẩm chuyên dụng dùng trong garage ô tô

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 46116 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 46116

Bơm hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu nhớt từ động cơ ô tô máy móc thiết bị ra ngoài để thay dầu mới, sản phẩm chuyên dụng dùng trong garage ô tô

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 46215 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 46215

Bơm hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu nhớt từ động cơ ô tô máy móc thiết bị ra ngoài để thay dầu mới, sản phẩm chuyên dụng dùng trong garage ô tô

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 46064 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 46064

Bơm hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu nhớt từ động cơ ô tô máy móc thiết bị ra ngoài để thay dầu mới, sản phẩm chuyên dụng dùng trong garage ô tô

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 46065 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 46065

Bơm hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu nhớt từ động cơ ô tô máy móc thiết bị ra ngoài để thay dầu mới, sản phẩm chuyên dụng dùng trong garage ô tô

Vui lòng gọi
Phễu hứng nhớt thải Raasm 42000 Call

Phễu hứng nhớt thải Raasm 42000

Phễu hứng dầu thải Faicom dùng để hứng dầu thải khi thay dầu cho ô tô, xe tải, phương tiện vận tải….Sử dụng trong garage và trong công nghiệp

Vui lòng gọi
Khay hứng nhớt thải Raasm 42056 Call

Khay hứng nhớt thải Raasm 42056

Khay hứng dầu thải Faicom dùng để hứng dầu thải khi thay dầu cho ô tô, xe tải, phương tiện vận tải….Sử dụng trong garage và trong công nghiệp

Vui lòng gọi
Khay hứng nhớt thải Raasm 42076 Call

Khay hứng nhớt thải Raasm 42076

Khay hứng dầu thải Raasn dùng để hứng dầu thải khi thay dầu cho ô tô, xe tải, phương tiện vận tải….Sử dụng trong garage và trong công nghiệp

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 45310 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 45310

Bơm hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu nhớt từ động cơ ô tô máy móc thiết bị ra ngoài để thay dầu mới, sản phẩm chuyên dụng dùng trong garage ô tô

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 45250 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 45250

Bơm hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu nhớt từ động cơ ô tô máy móc thiết bị ra ngoài để thay dầu mới, sản phẩm chuyên dụng dùng trong garage ô tô

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 45280 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 45280

Bơm hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu nhớt từ động cơ ô tô máy móc thiết bị ra ngoài để thay dầu mới, sản phẩm chuyên dụng dùng trong garage ô tô

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 45150 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 45150

Bơm hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu nhớt từ động cơ ô tô máy móc thiết bị ra ngoài để thay dầu mới, sản phẩm chuyên dụng dùng trong garage ô tô

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 45180 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 45180

Bơm hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu nhớt từ động cơ ô tô máy móc thiết bị ra ngoài để thay dầu mới, sản phẩm chuyên dụng dùng trong garage ô tô

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 33550 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 33550

Bơm hút dầu thải Raasm dùng để hút dầu từ các khu vực thay dầu trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp về bồn chứa dầu thải trung tâm

Vui lòng gọi
Bơm hút dầu thải Raasm 33125 Call

Bơm hút dầu thải Raasm 33125

Bơm hút dầu thải Raasm dùng hút dầu thải từ các khu vực thay dầu trong garage, nhà máy xí nghiệp về bồn chứa dầu thải tập trung

Vui lòng gọi
Linh phụ kiện hệ thống dầu thải Faicom Call

Linh phụ kiện hệ thống dầu thải Faicom

Các lịnh phụ kiện được gắn cho hệ thống các thiết bị hút dầu thải

Vui lòng gọi
Bình hứng dầu thải kèm phễu hứng ZRAV65-ZRAV90 Call

Bình hứng dầu thải kèm phễu hứng ZRAV65-ZRAV90

bình hứng dầu thải Faicom dùng để hứng dầu thải khi thay dầu cho ô tô, xe tải, phương tiện vận tải, sử dụng trong garage và trong công nghiệp

Vui lòng gọi
Bình hứng dầu thải kèm phễu hứng Faicom ZRA65-ZRA90 Call

Bình hứng dầu thải kèm phễu hứng Faicom ZRA65-ZRA90

Bình hứng dầu thải Faicom dùng để hứng dầu thải khi thay dầu cho ô tô, xe tải, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, sử dụng trong garage và trong công nghiệp

Vui lòng gọi
Bình hút dầu thải khí nén Faicom ZAV60-ZAV90 Call

Bình hút dầu thải khí nén Faicom ZAV60-ZAV90

Bình hút dầu thải Faicom dùng để hút dầu thải từ động cơ ô tô, phương tiện thiết bị ra ngoài để thay dầu mới. Bình hút hoạt động bằng khí nén

Vui lòng gọi
Bình hút nhớt thải khí nén Faicom ZA65-ZA90 Call

Bình hút nhớt thải khí nén Faicom ZA65-ZA90

Bình hút dầu thải Faicom dùng để hút dầu thải từ động cơ ô tô, phương tiện thiết bị ra ngoài để thay dầu mới. Bình hút hoạt động bằng khí nén

Vui lòng gọi
Bình chứa dầu thải kèm phễu hứng đâu Faicom ZR65 Call

Bình chứa dầu thải kèm phễu hứng đâu Faicom ZR65

Bìnhhứng dầu thải Faicom dùng để hứng dầu thải khi thay dầu cho ô tô, xe tải, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, sử dụng trong garage và trong công nghiệp

Vui lòng gọi
Bình chứa dầu thải kèm phễu hứng Faicom ZRL65 Call

Bình chứa dầu thải kèm phễu hứng Faicom ZRL65

Khay hứng dầu thải Faicom dùng để hứng dầu thải khi thay dầu cho ô tô, xe tải, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, sử dụng trong garage và trong công nghiệp

Vui lòng gọi
Bình chứa dầu thải kèm phễu hứng Faicom  ZRL-90 Call

Bình chứa dầu thải kèm phễu hứng Faicom ZRL-90

Bình hứng dầu thải Faicom dùng để hứng dầu thải khi thay dầu cho ô tô, xe tải, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, sử dụng trong garage và trong công nghiệp

Vui lòng gọi
Bình chứa dầu thải kèm phễu hứng dầu thải Faicom Call

Bình chứa dầu thải kèm phễu hứng dầu thải Faicom

Bình hứng dầu thải Faicom dùng để hứng dầu thải khi thay dầu cho ô tô, xe tải, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, sử dụng trong garage và trong công nghiệp

Vui lòng gọi
Phễu hứng dầu thải Faicom kèm xe đẩy Call

Phễu hứng dầu thải Faicom kèm xe đẩy

Phễuhứng dầu thải Faicom dùng để hứng dầu thải khi thay dầu cho ô tô, xe tải, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, sử dụng trong garage và trong công nghiệp

Vui lòng gọi
Khay hứng dầu thải Faicom 90 lít Call

Khay hứng dầu thải Faicom 90 lít

Khay hứng dầu thải Faicom dùng để hứng dầu thải khi thay dầu cho ô tô, xe tải, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, sử dụng trong garage và trong công nghiệp

Vui lòng gọi
Khay hứng dầu thải Faicom 50 lít có tay đẩy Call

Khay hứng dầu thải Faicom 50 lít có tay đẩy

Khay hứng dầu thải Faicom dùng để hứng dầu thải khi thay dầu cho ô tô, xe tải, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, sử dụng trong garage và trong công nghiệp

Vui lòng gọi
Khay hứng dầu thải Faicom 50 lít Call

Khay hứng dầu thải Faicom 50 lít

Khay hứng dầu thải Faicom dùng hứng dầu thải khi thay dầu ô tô, xe tải, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, sử dụng trong garage và trong công nghiệp

Vui lòng gọi

Thiết bị xăng dầu

Hổ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Kinh Doanh 1 - 0914283089

Kinh doanh 2

Kinh doanh 2 - 0984 410 737

HOTLINE 24/7

HOTLINE 24/7 - 0914283089

Thiết bị ngành nhựa

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 17
  • Hôm nay 456
  • Hôm qua 1,529
  • Trong tuần 5,082
  • Trong tháng 24,998
  • Tổng cộng 4,423,169

Đối tác

Quảng cáo 2

Top

   (0)